เครื่องบำบัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ

เครื่อง STERILWAVE® ของบริษัท BERTIN TECHNOLOGIES เป็นเครื่องนำเข้าจากประเทศฝรั่งเศส โดยได้รับการรับรองจาก French norm NFX 30-503, CE Certificate, ISO 9001 –2008 นับได้ว่าเป็นที่ยอมรับในทวีปยุโรป ทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปอเมริกาใต้ ทวีปเอเชีย และทวีปแอฟริกา​

โดยตัวเครื่องสามารถกำจัดขยะได้ประมาณ 80 กิโลกรัมต่อชั่วโมง และเศษขยะที่ได้จะเป็นเศษขยะแห้งที่สามารถนำไปแปรรูปใช้เป็นขยะเชื้อเพลิงต่อได้

Product Specification

ชุดกำจัด จัดการสารเคมี และสารชีวภาพหกปนเปื้อน

GV health® Hazardous Spills Products เป็นชุดกำจัด จัดการสารเคมี และสารชีวภาพหกปนเปื้อนของบริษัท GV health® ประเทศอังกฤษ เป็นอุปกรณ์สำหรับการเตรียมความพร้อมในกรณีที่เกิดเหตุหกปนเปื้อนของสารทางชีวภาพ โดยในชุดอุปกรณ์จะประกอบด้วย อุปกรณ์และสารเคมีที่จำเป็นในการควบคุมการติดเชื้อประเภทต่าง ๆ

Product Specification