เครื่อง STERILWAVE® ของบริษัท BERTIN TECHNOLOGIES เป็นเครื่องนำเข้าจากประเทศฝรั่งเศส โดยได้รับการรับรองจาก French norm NFX 30-503, CE Certificate, ISO 9001 –2008 นับได้ว่าเป็นที่ยอมรับในทวีปยุโรป ทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปอเมริกาใต้ ทวีปเอเชีย และทวีปแอฟริกา​

โดยตัวเครื่องสามารถกำจัดขยะได้ประมาณ 80 กิโลกรัมต่อชั่วโมง และเศษขยะที่ได้จะเป็นเศษขยะแห้งที่สามารถนำไปแปรรูปใช้เป็นขยะเชื้อเพลิงต่อได้

Product Specification