แม้ว่าการรักษาโดยการใช้เซลล์ยังไม่เป็นที่แพร่หลายในทางการแพทย์ แต่ยังคงมีความต้องการและประโยชน์ทางการแพทย์อีกเป็นจำนวนมาก ที่กำลังพัฒนา บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะเสาะหาผลิตภัณฑ์ที่มีความก้าวหน้าที่สุดตามที่ต่าง ๆ ทั่วโลกเข้ามาสู่ประเทศไทย

การใช้เซลล์ต้นกำเนิดในการรักษา

เครื่อง CliniMACS Prodigy® and เครื่อง MACSQuant® Analyzers

เครื่อง CliniMACS Prodigy® จากบริษัท Miltenyi Biotec B.V. & Co. KG ประเทศเยอรมันนี เป็นอุปกรณ์ที่สำหรับใช้ในการคัดแยกเซลล์ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกาว่า เป็นวิธีการที่สามารถใช้ในการปลูกถ่ายไขกระดูก

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

Product Specification

เครื่อง MACSQuant® Analyzers จากบริษัท Miltenyi Biotec B.V. & Co. KG ประเทศเยอรมันนี เป็นอุปกรณ์ที่สำหรับใช้ในการตรวจนับเซลล์ รวมถึงรุ่นที่สามารถ Sorting ได้

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

Product Specification
การใช้เซลล์ต้นกำเนิดในการรักษา

น้ำยาสำหรับใช้แช่แข็งเซลล์ (Cryopreservation)

น้ำยาสำหรับใช้แช่แข็งเซลล์ (Cryopreservation) จากบริษัท WAK-Chemie Medical GmbH ประเทศเยอรมันนี เป็นน้ำยาที่ใช้สำหรับแช่แข็งเซลล์ เพื่อรักษาสภาพของเซลล์หรือเนื้อเยื่อ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
การใช้เซลล์ต้นกำเนิดในการรักษา

ถุงเก็บเซลล์ CryoStore Freezing Bag และ O-Wrap Cryogenic Overwrap Bags

ถุงเก็บเซลล์ CryoStore™ Freezing Bag และ O-Wrap™ Cryogenic Overwrap Bags จากบริษัท OriGen Biomedical, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์