WME สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) โครงการ “COINS FOR LIFE” ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฎคีรีวัน อ.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 คณะผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนน้อง ๆ ที่มีความพิการทางสายตา ณ โรงเรียนคนตาบอดสอนคนตาบอดมกุฎคีรีวัน อ.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมโดยการจัดโครงการที่ชื่อว่า “COINS FOR LIFE” เหรียญเพื่อชีวิต ซึ่งเป็นการนำเหรียญเงินประเภทต่าง ๆ ที่ได้รวบรวมไว้แล้วนำไปแลกเป็นธนบัตรเพื่อนำไปซื้อสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็ก และยังได้นำเงินบางส่วนมอบให้เป็นทุนการศึกษา และค่าอาหารกลางวันให้แก่น้อง ๆ ที่พิการทางสายตาอีกด้วย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณนันทิยะ ดารกานนท์ ได้เป็นตัวแทนในการมอบทุนการศึกษา


บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด

สำนักงานแห่งใหญ่
เลขที่ 634/4 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10310
โทรศัพท์
+662 725 0888
โทรสาร
+662 725 0880
อีเมล
ร่วมงานกับเรา