สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

" we have been a creative leader in the past and will continue to be an innovator the future. "

We, Winnergy Medical Company Limited. We believe that people’s quality of life can be significantly improved through the application of strategically unique innovations and technologies into innovative products and services.

We also believe that through the use of such products and services, our health and environments should not be harmed - so that we can contribute to make this world better and safer for our children and their children.

Therefore, we proactively seek to source externally or create internally such products and services in order to provide the best value added solution for our clients.

We aim to establish fair and mutually beneficial long term partnerships, collaborations or businesses with all those we are involved with


นายนันทิยะ ดารกานนท์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด

สำนักงานแห่งใหญ่
เลขที่ 634/4 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10310
โทรศัพท์
+662 725 0888
โทรสาร
+662 725 0880
อีเมล
ร่วมงานกับเรา