" ร่วมมือกัน ชนะด้วยกัน "

ข้อมูลทั่วไป

คุณนันทิยะ ดารกานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ถือได้ว่าเป็นผู้ริเริ่มในการเป็นตัวแทนจำหน่ายและนำเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์มาตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา จึงทำให้ได้รับการแต่งตั้งและยอมรับอย่างเป็นทางการจากบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้นนำทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

ปัจจุบัน บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด ยังคงมุ่งเน้นคัดสรรเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์จากผู้ผลิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสูง มีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับจากทั่วทุกมุมโลกเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างดีที่สุด

124+ พนักงานที่มากประสบการณ์
100% การกระจายสินค้า
35+ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

วิสัยทัศน์

เพื่อการเป็นบริษัทด้านการดูแลสุขภาพชั้นนำเป็นที่ยอมรับ ทั้งโดยลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าในอนาคต

ธุรกิจของเรา

บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด ได้ให้บริการลูกค้าทั้งในส่วนของภาครัฐบาลและภาคเอกชน โดยธุรกิจของบริษัทฯ มุ่งเน้นในการให้บริการและดูแลลูกค้าในแต่ละภาคส่วนอย่างใกล้ชิด

ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค

Automated indoor and outdoor mosquito control

อ่านเพิ่มเติม

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเอกสารดาวน์โหลด

การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

อ่านเพิ่มเติม

พัฒนาที่สำคัญของบริษัท

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

" we have been a creative leader in the past and will continue to be an innovator the future. "

นายนันทิยะ ดารกานนท์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อ่านเพิ่มเติม

โครงสร้างการจัดการ

ผศ.ดร.นพ. เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติ

ประธานคณะกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ

นางขวัญธิดา วัฒนวรกิจกุล

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

พญ. เรณู อุบล

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

นายพิศุทธิ์ อารีมิตร

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายนันทิยะ ดารกานนท์

กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริการ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายอัมริณ ภัทรนาวิก

กรรมการ

นายธนกร วิทยะสิรินันท์

กรรมการ

ดร. มนัส สุภาพ

กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการขายและการตลาด - Woman Health Care and others business

นายบุญเถลิง คำปวนบุตร

กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการขายและการตลาด - Diagnostic, Blood Bank and Cell Technologies

นางสาวยอดจุฑา กุญชร ณ อยุธยา

กรรมการ
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้าน
ปฏิบัติการ
เลขานุการบริษัท

นายพิศุทธิ์ อารีมิตร

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

พญ. เรณู อุบล

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

นางขวัญธิดา วัฒนวรกิจกุล

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายพิศุทธิ์ อารีมิตร

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นางขวัญธิดา วัฒนวรกิจกุล

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายนันทิยะ ดารกานนท์

กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริการ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายนันทิยะ ดารกานนท์

กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริการ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายบุญเถลิง คำปวนบุตร

กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการขายและการตลาด - Diagnostic, Blood Bank and Cell Technologies

ดร. มนัส สุภาพ

กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการขายและการตลาด - Woman Health Care and others business

นายนันทิยะ ดารกานนท์

กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริการ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ดร. มนัส สุภาพ

กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการขายและการตลาด - Woman Health Care and others business

นายบุญเถลิง คำปวนบุตร

กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการขายและการตลาด - Diagnostic, Blood Bank and Cell Technologies

นางสาวยอดจุฑา กุญชร ณ อยุธยา

กรรมการ
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้าน
ปฏิบัติการ
เลขานุการบริษัท

บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด

สำนักงานแห่งใหญ่
เลขที่ 634/4 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10310
โทรศัพท์
+662 725 0888
โทรสาร
+662 725 0880
อีเมล
ร่วมงานกับเรา