WME สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) โครงการ “COINS FOR LIFE” ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฎคีรีวัน อ.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 คณะผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนน้อง ๆ ที่มีความพิการทางสายตา ณ โรงเรียนคนตาบอดสอนคนตาบอดมกุฎคีรีวัน อ.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมโดยการจัดโครงการที่ชื่อว่า “COINS FOR LIFE” เหรียญเพื่อชีวิต ซึ่งเป็นการนำเหรียญเงินประเภทต่าง ๆ ที่ได้รวบรวมไว้แล้วนำไปแลกเป็นธนบัตรเพื่อนำไปซื้อสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็ก และยังได้นำเงินบางส่วนมอบให้เป็นทุนการศึกษา และค่าอาหารกลางวันให้แก่น้อง ๆ ที่พิการทางสายตาอีกด้วย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณนันทิยะ ดารกานนท์ ได้เป็นตัวแทนในการมอบทุนการศึกษา


WINNERGY MEDICAL COMPANY LIMITED

Head Office
Address No. 634/4 Soi Ramkhamhaeng 39 (Theplila 1) Pracha Uthit Road, Wang Thong Lang Sub-District, Wang Thong Lang District, Bangkok, Thailand 10310
Telephone
+662 725 0888
Fax
+662 725 0880